Tìm kiếm màu sắc trong hình ảnh

Hiện nay Google Image Search đã bổ sung thêm 1 tính năng khá hay trong phần Tìm kiếm Hình ảnh Nâng cao, cụ thể là bạn có thể tìm kiếm màu sắc trong hình ảnh. Ví dụ bạn muốn tìm ảnh con chim màu đỏ:


Bạn có thể chọn các màu sắc khác tại mục Màu sắc trong Tìm kiếm Hình ảnh Nâng cao.


Hay bạn cũng có thể sử dụng tính năng này bằng cách thêm &imgcolor=red vào cuối link của trang kết quả.

Ví dụ: http://images.google.com.vn/images?q=bird&imgcolor=red

Tất nhiên bạn có thể tìm bằng nhiều màu sắc khác bằng cách thay "red" bằng các tính từ chỉ màu sắc như: blue", "green", "teal", "purple", "yellow", "orange", "pink", "white", "gray", "black" và "brown".
Nếu bạn có hướng thú với tính năng này thì có thể sử dụng ngay tại ô tìm kiếm dưới đây:

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post