Holi - Lễ hội màu sắc của Ấn Độ


Khoảng trung tuần tháng 3 hằng năm, người theo đạo Hindu trên khắp Ấn Độ tham gia lễ Holi - lễ hội sắc màu - chào đón mùa xuân tới. Nếu bạn có đăng nhập vào trang Orkut Ấn Độ sẽ bắt gặp một logo rất lớn và đầy màu sắc tại đây.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post