Google Web Accelerator ngừng phát triển


Năm ngoái, Google đã ngưng việc cho mọi người ải về phần mềm từ trang chủ Google Web Accelerator như một tín hiệu cho thấy Google sẽ chấm dứt hoạt động của sản phẩm thử nghiệm ( ra đời trong năm 2005 ) này trong tương lai. Google Web Accelerator được coi sản phẩm giúp người dùng cải thiện tốc độ lướt net của mình. Mặc dù đã vá lỗi khi có liên quan đến 1 vấn đề an ninh nhưng Google Web Accelerator nhanh chóng bị quên lãng vì người dùng nhận thấy rằng Google Web Accelerator đã khóa trang YouTube và không làm việc hiệu quả trên Firefox 3.
Thay vì tiếp tục cập nhật thì Google lại chấm dứt chương trình này. "Google Web Accelerator là một thử nghiệm tuyệt vời trong đó cung cấp cho chúng tôi nhiều tài liệu để phát triển các sản phẩm trong tương lai phục vụ cho người dùng của chúng tôi", theo lời giải thích từ Google trong tháng 1/2008.
Lưu ý: Bây giờ bạn vẫn có thể tải được Google Web Accelerator từ Google.Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post