Google Street View cho Vương Quốc Anh và Hà Lan

Google Maps vừa bổ sung tính năng xem ảnh đường phố ( Street View ) cho một số thành phố lớn của Vương Quốc Anh và Hà Lan. London, Liverpool, Birmingham, Glasgow, Belfast, Amsterdam và Rotterdam là những thành phố có được vinh dự này.
Hình ảnh từ LonDon - Anh.


View Larger Map

và hình ảnh từ Amsterdam - Hà Lan.


View Larger Map
Bạn có thể xem thêm nhiều hình ảnh thú vị tại Google Maps Mania blog.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post