Google Liban


.... là trang chủ Google dành cho quốc gia Li Băng. Đây là trang chủ bản địa hoá thứ 170 của Google tại Google.com.lb.
* Hiện theo 1 thống kê thì số người sử dụng internet ở Liban chỉ vỏn vẹn 1 triệu người.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post