Dịch tệp tin PDF và các định dạng của MS Office

Có vẻ đây là một thay đổi mới nhất từ Google Translate khi giờ đây người dùng có thể dùng công cụ này để dịch các tệp tin PDF và các tệp tin của bộ MS Office. Để làm được việc đó, Google sẽ chuyển đổi tệp tin đó sang dạng HTML rồi tiến hành dịch chúng và hiển thị cũng dưới dạng này. Điều tuyệt vời là Google Translate có thể dịch được các tệp tin ngay cả khi Google chưa đánh chỉ mục. Để tiến hành dịch tài liệu bạn chỉ cần dán link trực tiếp đến tài liệu đó trên web và chờ đợi kết quả.
Điểm hạn chế của Google Translate là không dịch được các tài liệu dài, cụ thể chúng ta chỉ dịch được 9 trang đầu tiên của tài liệu mà thôi.
Bạn thử dịch tài liệu này nhé: http://www.commonwealthpoll.vcu.edu/CPOLL-Pres-Sen-Race-report-10-26-08.pdf


và đây là kết quả khi dịch sang tiếng Việt.


Một tin khác về Google Translate đã được thêm vào thanh điều hướng của trang chủ Google một số quốc gia như: Google Anh, Google Canada, Google Nhật Bản.... bằng cách bấm "More" để chọn, nhưng thực sự vẫn chưa được thêm vào trang Google.com.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post