Unix Time


Trong ngày thứ sáu 13 này vẫn có một tin vui cho những người yêu thích Unix: Vào lúc 3:31:30 p.m. PST , "đồng hồ" trên máy tính (computer clock) sẽ là 1234567890
Điều này cũng đúng với Linux, Java, JavaScripts, MacOS X v.v
Và để nhớ đến sự kiện này Google có 1 logo khá "buồn tẻ".
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post