Tết Nguyên Tiêu


Trên trang chủ Google Trung Quốc đăng logo về ngày Tết Nguyên Tiêu ( ngày 15 (ngày rằm) tháng giêng Âm lịch ).
Còn trên trang chủ Yahoo! Trung Quốc lại đăng logo khácCòn đây là giao diện của trang kết quả tìm kiếm:


Trên trang chủ Yahoo Đài Loan có logo
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post