Google Calendar: Đính kèm file và hỉnh ảnh trong từng sự kiện

Phiên bản Google Calendar của gói Google Apps có thêm tính năng đính kèm tệp tin vào từng sự kiện cụ thể. Tại đây bạn có thể đính các tệp tin từ Google Docs thuộc bộ Google Apps tưng ứng cho tên miền đó và có thể thêm ảnh từ Picasa Web Albums cho mỗi sự kiện. Nhờ vào đó bạn có thể làm cho từng sự kiện mang tính biểu cảm hơn.
Để bắt đầu sử dụng bạn đăng nhập vào Google Calendar theo link có dạng https://www.google.com/calendar/a/ten_mien.com vào tạo một sự kiện mới, lúc này để thêm ảnh hay tài liệu bạn chỉ cần bấm Add a Google document ở dòng Attachment.


Tại đây bạn sẽ lựa chọn tài liệu cũng như hình ảnh để thêm vào.


Cuối cùng bấm Save để lưu lại.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post