Sắp xếp lại Tiêu đề của Gmail

Gmail lại thêm vào thẻ Labs tính năng Sắp xếp lại Tiêu đề. Bạn Enable ở mục Title Tweaks trong thẻ Labs, bấm Save Changes để lưu lại. Tiêu đề của bạn sẽ chuyển từ:

Gmail - Inbox (23) - yourname@gmail.com

sang

Inbox (23) - yourname@gmail.com - GmailTính năng này cực kỳ hữu ích khi bạn kiểm tra thư bằng Firefox, nó cho phép người dùng đếm số thư chưa đọc trong hộp thư đến ( Inbox ) khi chúng ta mở quá nhiều tab ( vì các tab sẽ thu ngắn lại ).
Qua thử nghiệp không chỉ Inbox được hiển thị như trên mà còn có thể xem số thư rác, thư nháp.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post