Gmail: Đa lựa chọn đính file và thanh tiến trình

Bây giờ bạn có thể lựa chọn một lúc nhiều file để đính kèm trong thư chỉ với 1 lần thực hiện. Nếu như trước Gmail chỉ cho ta chọn 1 file trong 1 lần đính và muốn đính thêm ta lại phải thực hiện lại một lần nữa. Trong lần cải tiến này Gmail sẽ giúp bạn đính nhiều file chỉ trong 1 lần thao tác. Bạn chỉ cần Browse 1 lần sau đó lựa chọn những file muốn đính kèm bằng cách giữ phím Shift. Ngay lập tức bạn sẽ thấy thanh thể hiện tình trạng làm việc của Gmail.


Quả thực đây là tình năng rất hữu ích đối với mọi người, nó giúp chúng ta thao tác nhanh chóng và tiết kiệm thời gian.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

2 Comments

Previous Post Next Post