Quản lý nhiều tài khoản email khác nhau bằng Multiple Inboxes

Thủ thuật này sẽ giúp bạn quản lý các email của bạn hiệu quả hơn vì nó sẽ chia các thư của bạn vào những Hộp thư đến riêng biệt. Bạn sẽ sử dụng chức năng check mail từ các hộp mail có hỗ trợ POP3 và gửi thư dưới địa chỉ email khác, 2 tính năng này được cập nhật trong thẻ Account.
Sau khi đã cài đặt thành công bạn vào thẻ Labs kích hoạt tính năng Multiple Inboxes. Sau đó bạn tạo thêm các bộ lọc khác trong Multiple Inboxes theo cấu trúc to:email@email.com, tưng tự bạn tạo thêm các bộ lọc khác.


Vậy là từ lúc này mọi email gửi vào email@email.com sẽ tự động được đưa vào 1 Hộp thư đến con trong Hộp thư đến to.
Chúc bạn thành công.Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post