Dự án: Xe buýt Internet ở Ấn Độ

Nhằm phổ cập internet đến mọi người dân, Google Ấn Độ đã mở dự án mang internet đến cho mọi người bằng việc cho phép mọi người dân truy cập internet miễn phí ngay trên những chiếc xe buýt của mình. Chiếc xe buýt của Google sẽ đi khắp mọi miền Ấn Độ nhằm giúp mọi người làm quen đến các dịch vụ như Google Search, Gmail, Orkut, Google Maps. Bạn cũng có thể cập nhật tin tức của dự án này thông qua những bức ảnh, tham gia cộng đồng Orkut hay theo dõi hành trình qua tấm bản đồ tại đây.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post