Phiên dịch qua lại giữa 41 ngôn ngữ khác nhau

Vừa mới đây Google đã thêm tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Thai, Hungarian, Estonian, Albanian, Maltese, và Galician vào danh sách các ngôn ngữ mà mình hỗ trợ. Như vậy với sự bổ sung này bạn có thể dịch qua lại các ngôn ngữ thông dụng trên thế giới ( chiếm 98% người sử dụng internet ).
Nếu bạn muốn chèn tiện ịch này vào trang web hay blog thì chỉ việc vào đây lấy mã nhé.
Bạn thử xem blog này dịch sang tiếng Thổ Nhĩ Kỳ thế nào nhé.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post