Đối thủ mới của Google Maps Street View

Norc là một dịch vụ xem ảnh đường phố được tạo bởi công ty Soft Group ( Rumani ). Hiện tại chỉ có 5 quốc gia với các thành phố sau có thể xem qua Norc:
* Áo: Wien
* CH Séc: Prague, Brno
* Ba Lan: Warsaw, Krakow, Poznan, Wroclaw
* Slovakia: Bratislava, Trnava, Kosice, Banska-Bystrica, Zilina, Nitr
* Romania: Bucureşti, Ploieşti, Constanţa, Braşov, Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi, Sibiu, Piteşti, TârgovişteNorc đã sử dụng công nghệ Google Maps API để xây dựng nên trang dịch vụ trên nhưng chức năng tìm kiếm không cung cấp kết quả tốt cho lắm, và ta cũng có thể sử dụng các mũi tên để di chuyển khi xem đường phố.Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post