Nhập khẩu thư và danh bạ vào Gmail

Gmail đã có tùy chọn mới cho phép người dùng có thể chuyển toàn bộ thư từ, danh sách liên hệ từ một dịch vụ thư bất kỳ như Yahoo Mail, Hotmail, AOL Mail. Tùy chọn này được thêm và thẻ Accounts trong Settings. Tuy nhiên cong việc nhập khẩu không hề đơn giản.


Tại đây Gmail cho phép nhập khẩu thư từ tài khoản cũ trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm nhập khẩu và tự động gắn nhãn cho thư.Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post