Google đồng bộ hóa với iPhone và Windows Mobile

Sau khi hỗ trợ khả năng đồng bộ hóa cho BlackBerry thì nay Google đã hỗ trợ thêm iPhone và Windows Mobile. Hiện bạn chỉ có thể đồng bộ hóa Google Calendar và Google Contacs mà thôi ( tất nhiên là có thêm Gmail ). Để xem danh sách thiết bị di động được hỗ trợ thì bạn vào đây và làm theo hướng dẫn tại Google Sync.
Để thử đồng bộ hóa bạn truy cập vào http://m.google.com/sync và xem đoạn video dưới đây.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post