Google Translate bổ sung thêm 7 ngôn ngữ khác

Tiếp tục hoàn thiện bộ máy dịch thuật Google Translate của mình, mới đây Google đã bổ sung thêm 7 ngôn ngữ khác vào danh sách hỗ trợ của mình bao gồm: tiếng Albanian, tiếng Estonian, tiếng Galician, tiếng Hungarian, tiếng Maltese ( Mantơ ), tiếng Thái and tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.Một thay đổi khác là về từ điển tiếng Anh đã được cải thiện bao gồm các từ đồng nghĩa, định nghĩa cụ thể, phát âm và các ví dụ từ Collins COBUILD Advanced Learner's English Dictionary.


Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post