Gmail sắp có chữ ký số

Thông tin từ Sean Leather cho biết Gmail đang thử nghiệm chữ ký PGP. Mục đích chính của việc này là đảm báo tính nguyên vẹn của thư khi được chuyển đến người đọc.


"PGP là viết tắt của từ "Pretty Good Privacy", đây là công cụ sử dụng sự mã hoá chìa khoá công cộng để bảo vệ những hồ sơ Email và dữ liệu, là dạng mã hoá an toàn cao sử dụng phần mềm cho MS_DOS, Unix, VAX/VMS và cho những dạng khác."

Tuy nhiên tính năng này chỉ là thử nghiệm nên chưa được đưa vào thẻ Labs cho mọi người sử dụng.

Nếu chức năng này sớm được đưa ra thì tuyệt vời, điều đó sẽ làm ho Gmail luôn giữ vị trí số 1 trong làng cung cấp dịch vụ thư miễn phí.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post