Giới hạn file tải về trong Gmail Offline

Gmail Offline đã được nâng lên phiên bản 0.2 và bạn có thể tùy chọn kích thước tối đa cho tệp tin tải về hay không cho Gmail tải về khi offline.
Để thực hiện bạn vào Settings > Offline > Chọn kích thước tệp tin ở mục Attachments.Thêm 1 thông tin nữa Google Contacs cũng đã cho phép người dùng tìm kiếm chức danh, tên công ty, địa điểm và số điện thoại. Bạn cũng có thể sử dụng chức năng mới này trong mục Contacs của Gmail.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post