Google Maps tích hợp lớp thông tin về chỉ đường

Lớp thông tin về chỉ đường chỉ được Google bổ sung mới đây mà thôi. Theo Google thì lớp thông tin này là 1 phần của Google Transit. Danh sách các thành phố được Goolgle Maps hỗ trợ gồm có: Belo Horizonte, Berlin, Bordeaux, Brasilia, Cairo, Capetown, Caracas, Chicago, Copenhagen, Dallas, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Ekaterinburg, Essen, Frankfurt, Genoa, Guadalajara, Hamburg, Helsinki, Johannesburg, Kazan, Köln, Lille, Lisbon, London, Lyon, Madrid, Marseille, Medellin, Mexico City, Melbourne, Monterrey, Montreal, Munich, Naples, Nizhniy Novgorod, Oslo, Paris, Perth, Portland, Porto, Porto Alegre, Prague, Pretoria, Recife, Rennes, Rio de Janeiro, Samara, San Francisco, Santiago, Sao Paulo, Seattle, Strasbourg, Toulouse, Tunis, Vienna, Warsaw.

Để sử dụng chỉ cần bấm More > Transit hay Khác > Chuyển Tuyến.


Xem Bản đồ cỡ lớn hơnHung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post