Google hiện quảng cáo trên điện thoại di động

Google Mobile Search bắt đầu hiển thị các đoạn quảng cáo ngắn xen kẽ trong trang kết quả tìm kiếm nhưng được Google đặt trong một màu nền khác nên bạn sẽ dễ dàng nhận ra. Hình ảnh dưới đây sẽ giúp bạn nhận ra điều đó. Đoạn quảng cáo này được xem trên trình duyệt Opera Mini với từ khóa love.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post