Chính thức chia tay Lively

Đầu năm mới nói chuyện chia tay thật buồn nhưng là cần thiết đối với Google khi họ chính thức khai tử dụng vụ xã hội ảo Lively. Ra đời từ tháng 8/2008 nhưng không được thành công như mong đợi, cho đến tháng 10/2008 Google chính thức tuyên bố họ sẽ đóng của Lively. Nếu mà bạn có truy cập www.lively.com thì sẽ gặp dòng thông báo Lively is closed. Một kết cục buồn.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post