175 ngày sinh Johann Philipp Reis


Trang chủ Google Đức đăng logo có hình chiếc điện thoại thay chữ g thứ hai để mừng sinh nhật lần thứ 175 của Johann Philipp Reis ( 7/1/1834 - 14/1/1874 ).
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post