YouTube hiển thị tiến trình đăng phim

YouTube lại cho phép người dùng xem tiến trình đăng phim, bạn có thể xem phần trăm hoàn thành bằng việc quan sát thanh công cụ rất trực quan.

Để thấy được sự thay đổi đó bạn phải đăng phim bằng cách thức Beta Uploader.Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post