Xem toàn bộ nước Úc trên Google Street View


Sau khi cập nhật toàn bộ hình ảnh nước Mỹ trong chế độ xem ảnh đường phố ( Street View ) thì Úc là quốc gia tiếp theo được Google bổ sung toàn bộ bao gồm rất nhiều hình ảnh ở các vùng khác nhau trên đất nước này như thành phố Darwin, Geelong hay một phần của Bắc Territory. Không chỉ có vậy, trong lần hoàn thiện này Google còn cho phép người dùng xem ảnh các con đường giao thông chính nối liền giữa các vùng miền.
Dưới đây là một số hình ảnh đẹp về nước Úc.

Xem Bản đồ cỡ lớn hơn

Xem Bản đồ cỡ lớn hơn


Xem Bản đồ cỡ lớn hơn
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post