Vòng chung khảo cuộc thi Mobile Labs 2008


Trang chủ Socbay có đăng 1 logo mới đón chào vòng chung khảo cuộc thi Mobile Labs 2008. Logo này dẫn chúng ta đến trang giới thiệu sản phẩm A01-Socbay Mobile Search - đây là sản phẩm của công ty NAISCORP ( đơn vị chủ quản trang web Socbay.com ).
Tin khác: Trên trang chủ Yahoo! Hàn Quốc có đăng logo về ngày lễ Giáng Sinh.


Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post