Đề nghị từ khóa trong Google Việt Nam


Mình đã thông báo tin Google Suggest đã được tích hợp vào Google Web Search cách đây khá lâu rồi nhưng khi đó chỉ có trong Google quốc tế mà chưa có trong Google Việt Nam. Trong những ngày cuối năm này Google đã chính thức bổ sung Google Suggest vào trang chủ Google Việt Nam.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post