Nhận và gửi thử ngay từ Desktop


Không phải là tính năng tạo shortcut Gmail trên desktop của Google Chrome mà là 1 tiện ích của Google Desktop nhằm giúp mọi người có thể xem thư, tìm thư, gửi và nhận thư một cách dễ dàng hơn ngay trên desktop. Để sử dụng bạn phải cài đặt Google Desktop 5, sau đó tải tiện ích Gmail này về và sử dụng ngay.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post