Hệ thống đường sắt cao tốc ở Nhật Bản


Hôm nay trang chủ Google Nhật Bản có đăng 1 logo kỷ niệm 50 năm ngày hệ thống đường sắt cao tốc ở Nhật Bản được xây dựng mang tên Shinkansen ( 14/12/1958 - 14/12/2008 ).
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post