Giáng Sinh sớm...

Nếu bạn vào Google Quốc tế tìm kiếm với cụm từ [santa claus] hay [christmas] thì sẽ bắt gặp điều thú vị ở phần quảng cáo của Google AdWords.Cũng trong dịp Giáng Sinh này nhóm phát triển Google Docs đã giấu một bí mất bên trong bảng tính Google, 15 người phát hiện đầu tiên sẽ nhận được quà, bạn có thể tham dự tại đây.
Gợi ý: Bí mật ở đây là Trứng Phục sinh.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post