Google Translate thêm thẻ "Home"


Nếu bạn để ý 1 chút thì thấy dịch vụ Google Translate vừa thêm thẻ Trang chủ ( Home ) và đây cũng là trang mặc định khi ta truy cập http://translate.google.com.vn và một thay đổi khác khi sửa lại tên dịch vụ tiếng Việt từ Google dịch sang Google Thông dịch.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post