Google Chrome thoát kiếp beta


Google Chrome thực sự đã thoát khỏi nhãn beta sau 15 lần cập nhật sửa lỗi, trong bản mới này có thể nhắc đến một số đặc điểm như: cải thiện tốc độ, tương thích với các plug-in, công cụ quản lý bookmark và thông tin cá nhân.
Tải trình duyệt Chrome mới nhất tại đây.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post