Giới thiệu Google SketchUp 7


Google vừa ra mắt Google SketchUp 7, ở phiên bản này bạn sẽ được cung cấp nhiều tính năng hấp dẫn cũng như dễ dàng chia sẻ thông tin với người khác.Download phiên bản của Google SketchUp 7.
Để các tính năng mới mời bạn vào đây.Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post