Gửi SMS trong Gmail

Theo tin từ Gmail blog thì họ sắp bổ sung tính năng gửi tin nhắn SMS từ hộp chat của Gmail đến các thuê bao điện thoại di động. Còn theo nguồn tin từ Google OS thì chỉ có thể gửi tin nhắn đến người dùng ở Mỹ mà thôi. Gmail nó rằng họ sẽ bổ sung tính năng mới này vào thẻ Labs trong mục Settings nhưng tớ vẫn chưa thấy nó trong đó, có lẽ chúng ta phải chờ vậy.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post