Tìm kiếm trong Google Profiles

Trước đây, mình có giới thiệu Google Profiles ra đời với những tính năng đơn giản, tiếp tục hoàn thiện sản phẩm này Google quyết dịnh cho phép mọi người tìm kiếm người dùng qua công cụ tìm kiếm của Google Profiles. Ví dụ với từ khá Vietnam nhé hoặc bạn có thể tìm kiếm bằng hộp thoại dưới đây:


Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post