Xóa tài khoản Google Analytics dễ dàng hơn

Trước đây ta không thể xóa được tài khoản Google Analytics mà chỉ xóa được số hồ sơ ( trang web cần theo dõi ) trong trang quản trị mà thôi. Nếu bạn là 1 quản trị viên và muốn xóa bớt số tài khoản trong Analytics thì bây giờ dễ dàng hơn trước. Bạn chỉ cần vào Edit Account and Data Sharing Settings bấm vào dòng Delete this account để xóa.
Bạn phải cân nhắc kỹ trước khi xóa vì sẽ không thể phục hồi tài khoản đó lại được. Sau khi xóa xong bạn tiếp tục xóa đoạn mã có trong trang web, blog mà mình đã theo dõi trước kia.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post