Yahoo! Logo: Quốc khánh Hàn Quốc


Hôm nay ( 3/10 ) trên trang chủ Yahoo! Hàn Quốc có đăng logo chúc mừng ngày quốc khánh của đất nước này.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post