Phiên bản mới của diễn đàn trợ giúp Google Talk

Theo Google mới thông báo thì ho mới chuyển diễn đàn trợ giúp Google Talk sang một trang web mới có tên Talk Help Forum. Ở trang mới này chúng ta có thể đặt câu hỏi cho các kỹ sư của Google và nhận được câu trả lời không những từ họ mà mọi người hâm mộ cũng có thể trả lời các thắc mắc đó.
Nếu bạn vẫn muốn xem các câu hỏi và câu trả lời trước đây thì có thể vào trang web cũ Google Talk Help Group.

Bạn có thể xem danh sách các trang web Trợ giúp của Google tại đây.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post