Ngày Hangul ở Hàn Quốc


Hôm nay 9/10 trên trang chủ Google Hàn Quốc có đăng logo mừng ngày Hangul. Sở dĩ gọi là ngày Hangul là vì ngày 9 tháng 10 là ngày mà hệ thống chữ viết này được ấn bản trong một tài liệu có nhan đề là Hunmin jeong-eum,theo đó bản chữ cái tiếng Hàn được đặt tên.

Và bắt đầu từ năm 1926, ngày 9/10 hàng năm được chính phủ Hàn chỉ định là ngày quốc lễ với tên gọi “Ngày Hangul” để kỷ niệm ngày văn tự chính thức của quốc gia ra đời.

Cũng trong ngày hôm nay Yahoo! Hàn Quốc cũng đăng logo về ngày Hangul.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post