Nghe lời lại nhận xét trong YouTube

YouTube mới bổ sung thêm tính năng nghe lại lời nhận xét. Bạn có thể viết các lời nhận xét rồi nghe lại chúng, đây là công nghệ mới của Google. Cũng khá hay đấy chứ.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post