Google Maps trên điện thoại G1


Từ bây giờ những người dùng điện thoại G1 của Google có thể xem bản đồ trực tuyến Google Maps bình thường ( có thể xem được Street View ). Ngoài ra ta có thể xem nơi ta đang đứng, xem chế độ bản đồ và xem qua vệ tinh, tìm doanh nghiệp, hướng dẫn tìm đường, giao thông và lưu lại các địa điểm yêu thích. Bạn có thể xem chi tiết tại đây.


Ngoài Google Maps ra còn có các ứng dụng khác của Google được sử dụng trên G1 là Gmail, Calendar, Talk, YouTube, Google Search.
Xem các ứng dụng hoạt động trên G1

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post