Xem Google Maps ngay trên YouTube

Mình mới khám phá ra 1 diều rất thú vị đó là ta có thể xem bản đồ Google Maps ngay trên YouTube, bất ngờ quá phải không? Để xem bản đồ 1 địa điểm nào đó bạn truy cập vào YouTube, gõ địa điểm cần xem vào ô Search, ví dụ Hanoi nhé.


Bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng tấm bản đồ ở ngay dòng đầu tiên, bấm vào đó là bạn có thể xem được rồi. Nếu muốn ẩn nó đi thì bấm vào chữ hide map ngay phía trên.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post