Google Earth tiếp tục cập nhật thêm các lớp thông tin

Google vừa tổ chức lại các thông tin có trên Google Earth nhằm mang lại nhiều thông tin hơn cho người sử dụng. Với việc cập nhật này Google sẽ cung cấp cho người dung phổ thông khá phá và tiếp cận những thông tin thú vị mà họ chưa từng biết đến. Đó là lý do Google cập nhật thêm các lớp thông tin mới cho Earth. Các lớp thông tin mới được cập nhật từ Wikipedia, Panoramio, Google Earth Community, và YouTube.

Trong bản đồ Google Earth ta sẽ thấy các biểu tượng của từng lớp, ví dụ như Wikipedia được đặt biểu tượng là chữ W.

Những điểm đặc biệt được nhiều người quan tâm sẽ được chú trọng trên Google Earth.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post