Logo của Orkut về Olympic Bắc Kinh 2008


Trong đợt Olympic này để có thể theo dõi các logo của Google quả thực rất khó khăn, trong bài viết nói về logo các môn thi đấu của Olympic thì nay Google lại cho ra 1 logo ở Orkut, với hình rồng xen kẽ với logo của mình.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post