Cập nhật danh sách các nước đứng đầu trong bảng tổng sắp huy chương ở Olympic 2008


Google đã bổ sung vào Google Web Search tính năng cập nhật danh sách các nước dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương, trước đây mình có giới thiệu chức năng xem tổng số huy chương theo từng quốc gia. Để xem danh sách 3 nước dẫn đầu bạn vào Google tìm kiếm với cụm từ beijing 2008 , ngay lập tức bạn sẽ được xem kết quả nhanh nhất.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post