Tập lái xe

Nếu bạn có ước muốn có 1 ngày dạo chơi trên con đường trong mùa hè nhưng giá cả khí ga, nhiên liệu có thể làm bạn khá do dự, 2D Driving Simulator là để cho bạn. Phát triển sử dụng Google Maps API cho Flash mà chúng tôi mới giới thiệu, nó giúp cho bạn kiểm tra kỹ năng lái xe thực tế của các bạn ở tốc độ cao trên đường cao tốc hay nhìn thấy bạn đi đường đối diện con đường ở London như thế nào.
Bạn có thể cũng xem tác giả, Kobayashi Katsuomi, đã nói trên Geo Developers blog. Lái xe an toàn nhé!

Theo: Google LatLong.

Mình cũng thử vào trang rên sử dụng chương trình lái xe ảo và nhận thấy rằng đây là chương trình khá hay, tác giả sử dụng bản đồ của Google Maps để xây dựng, bạn sẽ trong vai người lái xe thực tập điều kiển trong: Nhà ga Tokyo, Tokyo Metropolitan Expressway, Suzuka, Manhattan, Las Vegas, London, Autobahn A 100, Nürburgring, Googleplex.
Bạn sẽ điều khiển xe bằng 4 phím mũi tên, bật sigals bằng 2 phím <> .
Truy cập http://geoquake.jp/en/webgame/DrivingSimulatorGM/
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post