Tạm biệt Hello!


Đúng vào ngày hôm nay ( ngày 11 tháng 6 ) Google chính thức đóng cửa dịch vụ chia sẻ ảnh trực tuyến Hello. Google hi vong rằng người dùng sẽ tiếp tục sử dụng các dịch vụ tương tự như Picasa, Picasa Web Albums và Google Talk.

Tạm biệt Hello!
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post