Cải tiến mới trong Blogger bản nháp

Hôm nay đăng nhập vào Blogger bản nháp thấy thay đổi nhiều quá, có lẽ phần thú vị nhất là phần Trình bày ( Layout ). Google Blogger đã cải tiến đáng kể so với trước đây, bây giờ mục Page Elements ( Phần tử trang ) đã được bổ xung thêm rất nhiều Gadget. Như vậy từ bây giờ người dùng được phép chèn các Gadget của Google vào Blogger một cách dễ dàng. Bạn đăng nhập vào Blogger bản nháp\Layout\Page Elements\Add a Gadget.

Tại đây được chia thành các mục khá rõ ràng như: Basic, Featured, Most Popular, Newest. Chúng được chia theo nhiều chủ đề khác nhau: News, Tools....
Bấm vào tên gadget hoặc dấu cộng ( + ) để chọn.

Ta có thể dùng công cụ Search for Gadget để tìm 1 tiện ích.
Có lẽ đây là cải tiến đáng kể nhất của Blogger để phục vụ cho người dùng. Các tính năng mới này chỉ có được khi bạn đăng nhập vào Blogger bản nháp mà thôi vì đang trong quá trình thử nghiệm nên cần chờ 1 thời gian nữa để chúng chính thức trình làng.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post