Xem trang cố định truớc khi in

Để xem chế độ bài viết trước khi đem đi in ta vào View / Fixed-width page view. Đây là chức năng mới của Google Docs với mong muốn phục vụ tốt hơn cho người dùng.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post